Sti

Lignende publikationer

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Sociale hensyn ved indkøb - En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved off entlige indkøb

  Offentlige indkøb udgør ca. 17 % af EU's bruttonationalprodukt. De har derfor en betydelig virkning som drivkraft på f.eks. det socialpolitiske område. Med sin vejledning i, hvordan man stiller samfundskrav til leverandørerne i forbindelse med offentlige udbud , vil Europa-Kommissionen udnytte dette potentiale til dels at oplyse de kontraherende myndigheder om fordelene ved at vælge varer og tjenester, der giver et godt samfundsmæssigt udbytte, dels at forklare de muligheder, der findes i det eksisterende EU-regelværk for at tage hensyn til samfundsmæssige forhold i forbindelse med offentlige indkøb. I vejledningen defineres først Socially Responsible Public Procurement (SRPP), før der gøres rede for fordelene herved. SRPP vurderes i forhold til EU's sociale model og den retlige og politiske tilgang til emnet i EU. Vejledningen indeholder også en nærmere beskrivelse af SRPP-strategien og en forklaring på, hvordan man identificerer behov og planlægger udbudsprocedurer. Endelig forklares det ud fra et lovgivningsmæssigt perspektiv, hvordan man kan gøre sig sociale overvejelser undervejs i de forskellige trin af indkøbsprocessen (fra definitionen af tekniske specifikationer og udvælgelseskriterier over tildeling af kontrakter til kontrol med de efterfølgende resultater). Der gives nationale eksempler til illustration af de forskellige trin i processen. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

  Læs ligeledes: Grønne indkøb! – En håndbog om varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med offentlige indkøb