Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

27/09/2011

Progress i aktion: EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet 2007-2013  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-DA-C

Progress i aktion: EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet 2007-2013

Progress (2007-2013) er et EU-program for beskæftigelse og social solidaritet, der er udarbejdet med henblik på at yde finansiel støtte til at bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien. I denne publikation beskrives de lang- og kortsigtede målsætninger, og der gives flere eksempler på, hvordan programmet støtter udviklingen og koordineringen af europæisk beskæftigelses- og socialpolitik, og hvordan de forskellige berørte parter er inddraget i den politiske beslutningsproces på EU-plan og nationalt plan. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.