Sti

Publikationskatalog

28/01/2011

Sociale hensyn ved indkøb - En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved off entlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb - En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved off entlige indkøb

Offentlige indkøb udgør ca. 17 % af EU's bruttonationalprodukt. De har derfor en betydelig virkning som drivkraft på f.eks. det socialpolitiske område. Med sin vejledning i, hvordan man stiller samfundskrav til leverandørerne i forbindelse med offentlige udbud , vil Europa-Kommissionen udnytte dette potentiale til dels at oplyse de kontraherende myndigheder om fordelene ved at vælge varer og tjenester, der giver et godt samfundsmæssigt udbytte, dels at forklare de muligheder, der findes i det eksisterende EU-regelværk for at tage hensyn til samfundsmæssige forhold i forbindelse med offentlige indkøb. I vejledningen defineres først Socially Responsible Public Procurement (SRPP), før der gøres rede for fordelene herved. SRPP vurderes i forhold til EU's sociale model og den retlige og politiske tilgang til emnet i EU. Vejledningen indeholder også en nærmere beskrivelse af SRPP-strategien og en forklaring på, hvordan man identificerer behov og planlægger udbudsprocedurer. Endelig forklares det ud fra et lovgivningsmæssigt perspektiv, hvordan man kan gøre sig sociale overvejelser undervejs i de forskellige trin af indkøbsprocessen (fra definitionen af tekniske specifikationer og udvælgelseskriterier over tildeling af kontrakter til kontrol med de efterfølgende resultater). Der gives nationale eksempler til illustration af de forskellige trin i processen. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

Læs ligeledes: Grønne indkøb! – En håndbog om varetagelse af miljøhensyn i forbindelse med offentlige indkøb

Download pdf
Downloadninger: 197494
Catalog N. : KE-32-10-584-DA-C

Findes i