Sti

Publikationskatalog

12/08/2011

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse En europæisk ramme for social og territorial samhørighed

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse En europæisk ramme for social og territorial samhørighed

EU har identificeret genetableringen af den økonomiske vækst og flere og bedre job som nøglen til bekæmpelse af fattigdom. For at muliggøre dette foreslår Europa-Kommissionen at oprette en europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse. I denne meddelelse beskrives de udfordringer, som fattigdom og udstødelse fører med sig, og hvordan de forskellige politikker vil bidrage til at mindske fattigdom og fremme social inklusion. Den peger endvidere på en række dertil knyttede tiltag, og der redegøres for platformens udformning og indhold. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

Download pdf
Downloadninger: 43223
Catalog N. : KE-31-11-252-DA-C

Findes i