Sti

Publikationskatalog

31/05/2011

Arbejdsmarkedsrelationer i Europa 2010 - Resumé

Arbejdsmarkedsrelationer i Europa 2010 - Resumé

Rapporten om arbejdsmarkedsrelationer i Europa 2010 (»Industrial Relations in Europe 2010«) gennemgår udviklingen inden for relationer mellem arbejdstagere, arbejdsgivere og deres respektive repræsentanter i løbet af 2008-2010. Dette resumé af rapporten giver et overblik over virkningerne af den økonomiske krise og arbejdsmarkedets parters rolle i dens bekæmpelse. Det gennemgår også rapportens syv kapitler. Disse omhandler tendenser inden for arbejdsmarkedsrelationer i Europa, arbejdsmarkedets parters synspunkter og reaktioner på krisen, lønfleksibilitet og mindsteløn, arbejdsmarkedsrelationer og overgangen til en lavemissionsøkonomi samt udviklingen i dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og lovgivningen i EU mellem 2008–2010. Resuméet er tilgængeligt i elektronisk format på alle officielle EU-sprog, mens rapporten i sin helhed er tilgængelig på engelsk i trykt format (ISBN 978-92-79-17861-0).

Download pdf
Downloadninger: 31582
Catalog N. : KE-AV-10-001-DA-N

Findes i