Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

17/08/2010

Hvordan finder jeg et job i Europa? En vejledning for jobsøgende - Nyhedsbrev 2010  (17/08/2010)

Hvordan finder jeg et job i Europa? En vejledning for jobsøgende - Nyhedsbrev 2010

Det er blevet en stadigt mere populær mulighed for mange europæere i alle aldre at bo og arbejde i et andet land. Det er mere og mere ved at gå op for folk, hvor store fordele de har ved at tilegne sig erhvervserfaring i et andet europæisk land. Ved at arbejde i udlandet i et stykke tid kan du få styrket dit kvalifikationsniveau betydeligt og forøge dine chancer for at finde et bedre job i dit hjemland. Den Europæiske Unions princip om arbejdskraftens frie bevægelighed betragtes som en af EU-borgernes vigtigste rettigheder. Det betyder, at du kan flytte til et hvilket som helst EU-land, samt til Island, Liechtenstein Norge og Schweiz. Mulighederne for de motiverede og mobile jobsøgende er derfor nu uendelige, og det skorter ikke på eksperter, der kan give råd og vejledning og oplysninger under hele processen.