Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

<<<<<<< HEAD
09/05/2015

Guide til jobsøgende og arbejdsgivere 2015  (09/05/2015)

Catalog N. : KE-04-14-955-DA-N

Dit første Euresjob er et initiativ støttet af EU med det formål at
• hjælpe unge europæere med at finde job, praktik- og lærepladser i et andet EU- eller EFTA/EØS-land
• hjælpe SMV´er og andre arbejdsgivere til at få adgang til en større talentpulje.
En praktisk guide, som dækker …
• krav for støtteberettigelse, og hvordan man søger
• hvordan du opnår joborienteret og økonomisk støtte
• hvor du finder yderligere information.
Begynd din søgning efter Dit første Euresjob i dag!

Denne udgivelse findes i elektronisk version på alle EU´s officielle sprog samt
på islandsk og norsk.

04/08/2014

Dit første Euresjob - guide  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-DA-N

Dit første Euresjob er et initiativ støttet af EU med det formål at
• hjælpe unge europæere med at finde job, praktik- og lærepladser i et andet EU-land
• hjælpe SMV´er og andre arbejdsgivere til at få adgang til en større talentpulje.

En praktisk guide, som dækker …
• krav for støtteberettigelse, og hvordan man søger
• hvordan du opnår økonomisk støtte
• hvor du finder yderligere information.

Begynd din søgning efter Dit første Euresjob i dag!

Denne udgivelse findes i elektronisk version på alle EU´s officielle sprog.

05/12/2013

EaSI - Nyt EU-paraplyprogram for beskæftigelse og socialpolitik  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-DA-C

EaSI, det nye paneuropæiske program for beskæftigelse og socialpolitik, vil hjælpe EU med at levere en mere sammenhængende politik, fremme jobmobilitet og give målrettet mikrofinansiering til udsatte grupper. Med sammenlægningen af Progress, Eures og Progress Mikrofinansiering til et paraplyprogram vil EaSI hjælpe med at skabe nye jobs og bæredygtig vækst på mere effektiv vis ved at sætte fokus på social innovation. Her kan De læse mere om hvordan.

Den trykte udgave af denne publikation findes på alle EU’s officielle sprog.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

klar til at tage skridtet? hvad du bør vide om at bo og arbejde i udlandet — og meget, meget mere  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-DA-C

Denne håndbog er udarbejdet til alle, der overvejer at bo og arbejde i udlandet eller pendle dagligt for at arbejde i et naboland som grænsearbejder. Den indeholder tips om, hvordan du kan lede efter og søge arbejde i hver enkelt EU-medlemsstat samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Alle disse lande har en aftale, som gør det muligt for statsborgere fra de enkelte lande at rejse og arbejde i alle de andre lande. Denne publikation findes i trykt udgave og som e-bog på alle EU’s officielle sprog samt islandsk og norsk.

24/07/2013

Hvor finder jeg et job i Europa? En vejledning for jobsøgende  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-DA-C

Det er en spændende mulighed for europæere i alle aldre at bo og arbejde i et andet land. Det er da også ved at gå op for flere og flere, hvor store fordele de har ved at tilegne sig erhvervserfaring i et andet europæisk land. Alligevel bor og arbejder stadig kun 3 % af europæerne i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland. Men ved at arbejde i udlandet, selv i korte perioder, kan du få styrket dit kvalifikationsniveau betydeligt og forøge dine chancer for at finde et bedre job i dit hjemland. Denne guide vil give dig en introduktion til at finde et job i udlandet, trin for trin. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog samt islandsk og norsk.

24/07/2013

Rekruttering i Europa - en vejledning for arbejdsgivere  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-DA-C

Omkring 3 % af europæerne bor og arbejder i en anden medlemsstat end deres egen. De bidrager med forskellige kvalifikationer og et nyt perspektiv til arbejdspladsen — og de giver arbejdsgivere mulighed for at finde de mest egnede medarbejdere blandt et større udvalg af ansøgere. I denne vejledning får du en indføring i rekruttering i udlandet og bliver ledt frem trin for trin. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog samt islandsk og norsk.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

Bestil på [EU Bookshop] Bestil på EU bookshop

pdfDownload pdf

English

Downloadninger:6494

Lignende publikationer