Sti

Publikationskatalog

29/03/2010

EU-bestemmelserne om social sikring — Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union - Opdatering 2010

EU-bestemmelserne om social sikring — Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union - Opdatering 2010

Denne vejledning er en opdatering af EU-bestemmelserne om social sikring (KE-64-04-022-DA-C,ISBN 92-894-8492-6). Den indeholder opdaterede oplysninger til mobile europæere, så de kender deres sociale sikringsrettigheder, når de bevæger sig mellem EU’s medlemsstater. Vejledningen indeholder detaljerede oplysninger om de koordinerede EU-bestemmelser om social sikring og gør rede for dine rettigheder som arbejdstager, turist, studerende, arbejdsløs eller anden ikkeerhvervsaktiv person, pensionist eller tredjelandsstatsborger. Denne vejledning fås i trykt udgave på alle EU’s officielle sprog.

Download pdf
Downloadninger: 218692
Catalog N. : KE-30-09-237-DA-C erstattet af den opdaterede udgave KE-31-10-688-DA-C den 15. april 2011

Findes i