Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

05/12/2013

EaSI - Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku  (05/12/2013)

Catalog N. :KE-03-13-702-CS-C

EaSI - Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku

EaSI, nový panevropský program pro zaměstnanost a sociální politiku, pomůže EU zajišťovat ucelenější politiku, podporovat pracovní mobilitu a poskytovat cílené mikrofinancování ohroženějším subjektům. EaSI slučuje PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancování PROGRESS do jednoho zastřešujícího programu a důrazem na sociální inovace pomůže účinněji vytvářet nová pracovní místa a udržitelný růst. Zjistěte jak.

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.