Cesta

Katalog publikací

19/08/2013

Označování chemických výrobků se mění: jak se to dotýká ochrany pracovníků?

Označování chemických výrobků se mění: jak se to dotýká ochrany pracovníků?

Během několika příštích let změní nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) způsob klasifikace chemických výrobků, pokud jde o identifikaci nebezpečnosti. To povede ke změnám informací obsažených pro uživatele chemických látek na štítcích a v bezpečnostních listech. Lidé, kteří s chemickými látkami pracují, se musí těmto změnám přizpůsobit a tento dokument jim bude sloužit jako praktické vodítko. Konkrétně vysvětlí, jak se tyto změny budou týkat vašich povinností v rámci různých směrnic EU na ochranu pracovníků (směrnice o chemických činidlech, směrnice o karcinogenech a mutagenech, směrnice o bezpečnostních značkách, směrnice o těhotných pracovnicích a směrnice o mladých lidech na pracovišti).

Stáhnout PDF
Počet stažení: 39247
Catalog N. : KE-30-13-227-CS-C

K dispozici na stránkách