Cesta

Katalog publikací

18/06/2013

Shrnutí zprávy o pracovních vztazích v Evropě 2012

Shrnutí zprávy o pracovních vztazích v Evropě 2012

Toto shrnutí zkoumá, k jakému vývoji došlo v pracovních vztazích od posledního vydání zprávy v roce 2010. S tím, jak se finanční krize proměnila v krizi státního dluhu, mají vládní reformy zásadní vliv na vztahy mezi zaměstnavateli, odborovými organizacemi a veřejnými orgány. Zatímco při překonávání raných dopadů krize působil sociální dialog jako faktor odolnosti, doba trvání a hloubka krize mají nyní za následek, že se pro sociální dialog utváří nepříznivý rámec. Shrnutí nicméně zdůrazňuje, že je důležité, aby dobře strukturovaný sociální dialog pokračoval, a podtrhuje závazek Komise podporovat a propagovat jeho další rozvoj.

Stáhnout PDF
Počet stažení: 27442
Catalog N. : KE-AV-13-001-CS-N

K dispozici na stránkách