Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

18/05/2016

Pilot project - Promoting protection of the right to housing - Homelessness prevention in the context of evictions  (18/05/2016)

Catalog N. :KE0216339

This study focuses on the protection of the right to housing in EU countries and in particular on evictions from primary residences. It provides an overview and analysis of available data and trends regarding housing evictions, and establishes the reasons for and impacts of eviction. The report focuses in particular on the link between eviction and homelessness. It also reviews the measures put in place by Member States to prevent evictions and enable early interventions. In addition, the study suggests ways to improve data collection and monitoring of evictions. On the basis of this research and analysis, a number of recommendations are suggested to promote protection of the right to housing and homelessness prevention in the context of evictions.

Annex: List of provisions in EU Member States constitutions preventing forcible entry to the home without due process or law

02/05/2016

Peer Review in Hungary: Conditional cash transfers and their impact on children  (02/05/2016)

Catalog N. :KE-BF-16-001-EN-N

Conditional cash transfers (CCTs) are payments to people who meet certain conditions. CCTs are increasingly being used to encourage families to invest in their children. However, there is limited scientific evidence on the effects of such programmes. The Peer Review in Budapest (October 2015) gave policy-makers thinking of introducing or reforming CCTs the opportunity to share experience and exchange views. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Hungarian.

02/05/2016

Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti - Česká republika, 10.–11. listopadu 2015  (02/05/2016)

Catalog N. :KE-BF-16-002-CS-N

Vzájemné hodnocení, které se konalo v Praze (listopadu 2015), se týkalo české rodinné politiky v období změn a konkrétněji budoucí podoby českého systému raného vzdělávání a péče o děti. Na základě zkušeností hodnocených zemí, mezinárodních expertů, Evropské komise i místních a evropských zainteresovaných organizací byla identifikována řada praktických ponaučení pro Českou republiku i EU jako celek. Tato publikace shrnuje klíčové otázky, o nichž bylo diskutováno, a absolvované lekce. Tato publikace je dostupná v elektronickém formátu v angličtině, francouzštině, němčině a češtině.

10/03/2016

Minimum Income Schemes in Europe - A study of national policies  (10/03/2016)

Catalog N. :KE-02-15-950-EN-N

This report of the European Social Policy Network (ESPN) highlights and assesses the contribution of minimum income schemes to preventing and alleviating poverty and social exclusion. It also studies to what extent minimum income schemes are effectively linked with other benefits and services so as to support recipients’ inclusion into the labour market.

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

15/12/2015

Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection and social Inclusion  (15/12/2015)

Catalog N. :KE-06-14-163-EN-N

This publication reflects the 2015 update of the portfolio of EU social indicators as developed by the Social Protection Committee and especially its Indicators Sub-Group. The indicators aim at monitoring progress towards the EU objectives for social protection and social inclusion. In addition to a list of overarching indicators, four sets of indicators focus on specific topics: social inclusion, pensions, healthcare and long-term care, and child poverty and wellbeing. The lists are continuously being improved as statistics, data collection and policy needs evolve. The indicators are an essential tool to assess the social challenges facing EU countries, identity social trends to watch and support Member States reporting on social policies.

This publications is available only in electronic version.

01/09/2015

2014 Social Protection Performance Monitor (SPPM) dashboard results  (01/09/2015)

Catalog N. :KE-02-15-585-EN-N

This short summary report presents an overview of recent developments in the social situation in EU Member States, based on the results from the latest edition of the Social Protection Performance Monitor (SPPM). It is produced by the Social Protection Committee as part of its work of monitoring social situations in the Member States. The 2014 dashboard results paint a picture of little improvement in the overall social situation in the EU, with ongoing disparities across Member States and, for some, a worsening situation. Unemployment, poverty and social exclusion again stand out as areas of concern, despite early signs of economic recovery.

This publication is available only in electronic version in English.

15/06/2015

Pilot project:developing a common methodology on reference budgets in Europe - Proposal for a method for comparable reference budgets in Europe  (15/06/2015)

Catalog N. :KE-02-15-392-EN-N

This pilot project, funded by the European Commission, has three main objectives. The first is to establish a reference budgets network composed of key experts and representative stakeholders, at national and EU level, to share experience and expertise on reference budgets. The second objective is to develop a theoretical framework and a common methodology for developing cross-nationally comparable reference budgets in European Member States. The third goal of the project is to develop comparable food baskets for all 28 Member States and complete reference budgets for a selection of countries. This document is available in English, online only.

Table of contents
13/05/2015

Ocenění Access City - Award za rok 2015 Příklady osvědčených postupů, jak učinit města v Evropské unii přístupnějšími  (13/05/2015)

Catalog N. :KE-BL-15-001-CS-N

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat
bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci
starších osob a osob se zdravotním postižením.

Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která s nadšením
a odhodláním usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky.