Cesta

Katalog publikací

09/08/2012

Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě

Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě

Tato brožura představuje příspěvek EU do agendy aktivního stárnutí, a ukazuje, že EU je v tomto ohledu silným partnerem. Jejím cílem je inspirovat členské státy k ještě odhodlanějšímu úsilí na podporu aktivního stárnutí. Tak bude moci mezigenerační solidarita obstát ve zkoušce, kterou představuje stárnutí obyvatel. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech ofi ciálních jazycích EU.

Stáhnout PDF
Počet stažení: 71291
Catalog N. : KE-32-12-224-CS-C

K dispozici na stránkách