Cesta

Katalog publikací

21/03/2012

Jak chceme stárnout? Kampaň za lepší společnost pro všechny věkové skupiny

Jak chceme stárnout? Kampaň za lepší společnost pro všechny věkové skupiny

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na způsoby, jakými lze tento přínos podpořit. Evropský rok 2012 má na všech úrovních zmobilizovat politické činitele i ostatní zúčastněné aktéry k činorodému přístupu v zájmu vytvoření příznivého prostředí pro aktivní stárnutí a posílení mezigenerační solidarity. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU a také v islandštině.

Stáhnout PDF
Počet stažení: 13203
Catalog N. : KE-30-11-406-CS-C

K dispozici na stránkách