Cesta

Související publikace

 • 09/08/2012

  Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě

  Tato brožura představuje příspěvek EU do agendy aktivního stárnutí, a ukazuje, že EU je v tomto ohledu silným partnerem. Jejím cílem je inspirovat členské státy k ještě odhodlanějšímu úsilí na podporu aktivního stárnutí. Tak bude moci mezigenerační solidarita obstát ve zkoušce, kterou představuje stárnutí obyvatel. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech ofi ciálních jazycích EU.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Jak chceme stárnout? Kampaň za lepší společnost pro všechny věkové skupiny

  Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na způsoby, jakými lze tento přínos podpořit. Evropský rok 2012 má na všech úrovních zmobilizovat politické činitele i ostatní zúčastněné aktéry k činorodému přístupu v zájmu vytvoření příznivého prostředí pro aktivní stárnutí a posílení mezigenerační solidarity. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU a také v islandštině.