Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

09/08/2012

Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační solidaritě  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-CS-C

Tato brožura představuje příspěvek EU do agendy aktivního stárnutí, a ukazuje, že EU je v tomto ohledu silným partnerem. Jejím cílem je inspirovat členské státy k ještě odhodlanějšímu úsilí na podporu aktivního stárnutí. Tak bude moci mezigenerační solidarita obstát ve zkoušce, kterou představuje stárnutí obyvatel. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech ofi ciálních jazycích EU.

21/03/2012

Jak chceme stárnout? Kampaň za lepší společnost pro všechny věkové skupiny  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-CS-C

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na způsoby, jakými lze tento přínos podpořit. Evropský rok 2012 má na všech úrovních zmobilizovat politické činitele i ostatní zúčastněné aktéry k činorodému přístupu v zájmu vytvoření příznivého prostředí pro aktivní stárnutí a posílení mezigenerační solidarity. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU a také v islandštině.