Cesta

Katalog publikací

17/03/2011

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“

Tato nezávazná příručka poskytuje praktické informace pro porozumění a realizaci Směrnice 92/57/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích. Na základě vysvětlování této Směrnice a uvádění návrhů a příkladů osvědčených postupů usiluje o pomoc všem stranám zapojeným do výstavby, včetně klientů, projektového dozoru, projektantů, koordinátorů, zhotovitelů a jiných zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů, v následujících oblastech: • porozumění a realizace základních principů prevence (kapitola 1), • porozumění požadavkům Směrnice v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně toho, kdy a na co se aplikuje, povinností a rolí podílníků a požadované dokumentace (kapitola 2), • identifikace některých typů nebezpečí a rizik při stavebních pracích (kapitola 3), • řízení rizik v průběhu trvání stavebních projektů, od přípravy projektu, přes výstavbu až po fázi po ukončení stavby (kapitola 4) a • shrnutí povinností podílníků podle jednotlivých fází (kapitola 5). Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Dále je k dispozici rovněž CD obsahující 22 jazykových verzí (katalogové číslo: KE-31-11- 011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

Stáhnout PDF
Počet stažení: 56233
Catalog N. : KE-30-10-351-CS-C

K dispozici na stránkách