Cesta

Katalog publikací

17/03/2011

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců - Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců - Náhled do směrnice 2009/38/ES

Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, jejichž prostřednictvím ústřední vedení podniku informuje zaměstnance o vývoji a důležitých rozhodnutích a projednává je s nimi. Směrnice 2009/38/ES posiluje právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednávání a podporuje vytváření ERZ. Tento leták nastiňuje hlavní rysy ERZ a cíle této směrnice. Vysvětluje nová ustanovení týkající se zřizování a fungování ERZ spolu s rolí zástupců zaměstnanců, vyjednávacími postupy a harmonogramem provádění. Jsou popsány pojmy informování a projednávání a aspekty týkající přizpůsobení a kontinuity fungování ERZ. Na závěr jsou uvedeny dodatečné informace, propagační zdroje a zdroje financování, jakož i kontaktní místa. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

Stáhnout PDF
Počet stažení: 59325
Catalog N. : KE-31-11-034-CS-C

K dispozici na stránkách