Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

05/01/2012

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci v akci  (05/01/2012)

Catalog N. :KE-31-11-404-CS-C

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci v akci

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) spolufinancuje opatření na pomoc pracovníkům, kteří se stali obětí hromadného propouštění z jednoho podniku nebo odvětví ve stejném nebo ve dvou sousedících regionech při hledání nového zaměstnání. Tato brožura obsahuje základní informace o činnostech v rámci fondu EGF v pěti členských státech EU. Obsahuje také rozhovory s lidmi, pro které byla opatření přínosná nebo se podíleli na jejich realizaci. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech úředních jazycích EU.