Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

20/12/2010

Evropská strategie zaměstnanosti - Snaha o zlepšení zaměstnanosti v Evropě  (20/12/2010)

Catalog N. :KE-31-10-900-CS-C

Evropská strategie zaměstnanosti - Snaha o zlepšení zaměstnanosti v Evropě

Pro dosažení sociální soudržnosti a omezení chudoby je nezbytné zvýšit počet pracujících osob. Máme-li toho v Evropě docílit, je zapotřebí zkoordinovat národní politiky zaměstnanosti, v nichž klíčovou úlohu sehrává Evropská strategie zaměstnanosti. V letáku je vysvětleno, jak tato strategie funguje a jakým výzvám čelí. Dále jsou v něm uvedeny orgány, které přispívají ke zvyšování zaměstnanosti a úrovně vzdělanosti a ke snižování chudoby v EU, a to v souladu s cíli stanovenými pro rok 2020. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.