Cesta

Katalog publikací

28/07/2011

Soci ální rozměr strategie Evropa 2020 : Zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011) – shrnutí

Soci ální rozměr strategie Evropa 2020 : Zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011) – shrnutí

Výbor pro sociální ochr anu (SPC), politické fórum pro členské státy a Evropskou komisi, vypracoval zprávu za rok 2011 o sociální dimenzi strategie Evropa 2020. Tento leták je shrnutím této zprávy, představuje práci SPC, popisuje cíle v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v EU a analyzuje současný stav a vývojové tendence v této oblasti. Dále zkoumá politiky v oblasti snížení a zamezení chudoby a nastiňuje hlavní poselství schválené Výborem pro sociální ochranu. Podrobně popisuje také vybrané národní programy a nástroje EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

Stáhnout PDF
Počet stažení: 51037
Catalog N. : KE-BB-11-001-CS-C

K dispozici na stránkách