Cesta

Katalog publikací

31/05/2011

Pracovní vztahy v Evropě 2010 - Shrnutí

Pracovní vztahy v Evropě 2010 - Shrnutí

Zpráva „Pracovní vztahy v Evropě 2010“ zhodnocuje vývojové trendy ve vztazích mezi pracovníky, zaměstnavateli a jejich příslušnými zástupci v období 2008-10. Shrnutí této zprávy uvádí přehled dopadu hospodářské krize a role sociálních partnerů v boji proti ní. Zabývá se tak sedmi kapitolami této zprávy. Ty pojednávají o tendencích v evropských pracovně-právních vztazích, stanoviscích sociálních partnerů k této krizi a jejich reakci na ni, mzdové flexibilizaci a minimální mzdě, pracovně-právních vztazích a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, jakož i o vývoji sociálního dialogu v rámci EU a právních předpisech v letech 2008-10. Toto shrnutí je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU, zatímco úplné znění zprávy je k dispozici v angličtině v tištěné podobě (ISBN 978-92-79-17861-0).

Stáhnout PDF
Počet stažení: 31495
Catalog N. : KE-AV-10-001-CS-N

K dispozici na stránkách