Cesta

Katalog publikací

11/11/2010

Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii

Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii

Tato brožura nazvaná „Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii“ obsahuje aktualizované informace o nerovnostech v oblasti zdraví v rámci členských států Evropské unie i mezi nimi navzájem. Zkoumá několik bodů týkajících se nerovností v oblasti zdraví (zejména průměrnou délku života) a zabývá se úlohou faktorů, které jsou pro zdraví určující, a to se zvláštním zaměřením na „sociální postavení“, tj. na sociální rozměr přítomný téměř ve všech faktorech ovlivňujících zdravotní stav. V brožuře je konkrétně vysvětlena úloha evropských a vnitrostátních politik na tomto specifickém poli (včetně možností financování) a jejich potenciální přínos, pokud jde o snižování nerovností v oblasti zdraví. Na závěr se brožura zaměřuje na tři případové studie popisující výhody, kterých bylo dosaženo například v oblasti zdraví dětí, zdraví uchazečů o zaměstnání a zdravotního stavu příslušníků etnických menšin.Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.