Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

04/08/2014

Tvoje první práce přes EURES - průvodce  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-CS-N

Tvoje první práce přes EURES je iniciativa financovaná EU, jejímž cílem je
• pomoci mladým Evropanům najít si práci, učňovský zácvik nebo stáž v jiné zemi EU,
• zpřístupnit MSP a dalším zaměstnavatelům širší líheň talentů.

Praktický průvodce zahrnuje následující témata:
• podmínky programu a jak se přihlásit,
• jak získat finanční podporu,
• kde získat další informace.

Začněte hledat svou první práci přes EURES už dnes!

Tato publikace je k dispozici v elektronickém formátu ve všech úředních jazycích EU.

05/12/2013

EaSI - Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-CS-C

EaSI, nový panevropský program pro zaměstnanost a sociální politiku, pomůže EU zajišťovat ucelenější politiku, podporovat pracovní mobilitu a poskytovat cílené mikrofinancování ohroženějším subjektům. EaSI slučuje PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancování PROGRESS do jednoho zastřešujícího programu a důrazem na sociální inovace pomůže účinněji vytvářet nová pracovní místa a udržitelný růst. Zjistěte jak.

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

Pripraveni na stehování ? Všechno, co potrebujete vedet o živote a práci v zahranicí – a ješte mnohem více  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-CS-C

Tato prírucka je urcena pro každého, kdo premýšlí o tom, že by se prestehoval za prací do zahranicí – nebo že by každý den dojíždel za prací do sousední zeme jako preshranicní pracovník. Obsahuje tipy pro hledání a podání žádosti o zamestnání v jednotlivých clenských státech Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Všechny tyto zeme mají dohodu, podle níž mohou jejich obcané cestovat za prací do kterékoli z ostatních zemí. Tato publikace je k dispozici v tištené podobe ve všech úredních jazycích EU a také v islandštine a norštine.

24/07/2013

Nábor pracovních sil v Evropě - příručka pro zaměstnavatele  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-CS-C

Přibližně 3 % Evropanů žijí a pracují v jiném členském státě, než je jejich země původu. Na pracoviště přinášejí různé dovednosti a nový pohled na věc – a zaměstnavatelům dávají příležitost získat ty nejvhodnější zaměstnance z širší skupiny uchazečů. Tato příručka vám přiblíží problematiku náboru pracovníků ze zahraničí a provede vás nezbytnými kroky. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech úředních jazycích EU a rovněž v islandštině a norštině.

24/07/2013

Jak nalézt v Evropě zaměstnání: příručka pro uchazeče o zaměstnání  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-CS-C

Život a práce v jiné zemi jsou pro Evropany každého věku vzrušující možností. Stále více lidí si skutečně uvědomuje výhody získání odborné praxe v jiné evropské zemi. Přesto stále pouze přibližně 3 % Evropanů žijí a pracují v jiném členském státě, než je jejich země původu. Nicméně práce v zahraničí, a to i po krátkou dobu, může výrazně pozvednout úroveň vašich dovedností a zlepšit vaše šance nalézt si lepší práci ve vlastní zemi. Tato příručka vám přiblíží problematiku hledání práce v zahraničí a provede vás nezbytnými kroky. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech úředních jazycích EU a rovněž v islandštině a norštině.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

Objednat z [EU Bookshop] Objednat zEU bookshop

pdf Stáhnout PDF

English

Počet stažení:5990

Související publikace

13/02/2012

Tvoje první práce přes EURES  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-CS-C

Tvoje první práce přes EURES je program pracovní mobility Evropské unie, který pomáhá mladým lidem při hledání práce a zaměstnavatelům při hledání zaměstnanců. Tento leták poskytuje mladým uchazečům o práci a zaměstnavatelům informace o výhodách a o podpoře, které se jim může dostat ze strany tohoto programu. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.