Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

15/04/2010

Soukromé penzijní systémy - Jejich role vzhledem k adekvátním a udržitelným penzím  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-CS-N

Soukromé penzijní systémy - Jejich role vzhledem k adekvátním a udržitelným penzím

Reformy penzijních systémů stále pokračují. Členské státy čelí problému stárnutí populace, což významně zatěžuje stávající penzijní systémy. Tato brožurka zkoumá rostoucí význam soukromě spravovaných penzijních systémů krytých fondy. V tištěné podobě je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině, v ostatních úředních jazycích EU je dostupná v elektronické podobě.