Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

18/06/2013

Резюме на доклада „Индустриалните отношения в Европа през 2012 г.“  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-BG-N

Резюме на доклада „Индустриалните отношения в Европа през 2012 г.“

Настоящото резюме на доклада разглежда развитието на индустриалните отношения след последното ни издание през 2010 г. Тъй като финансовата криза се превърна в криза с държавния дълг, правителствените реформи оказаха съществено въздействие върху взаимоотношенията между работодатели, профсъюзи и публичните органи. Въпреки че социалният диалог беше фактор за устойчивост при преодоляването на ранните въздействия на кризата, нейната продължителност и задълбочаване доведоха до появата на неблагоприятни условия за социален диалог. Въпреки това резюмето извежда на преден план важността на непрекъснатия, добре структуриран диалог и подчертава ангажимента на Комисията за подкрепа и насърчаване на неговия напредък.