Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

09/08/2012

Приносът на ЕС към активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-BG-C

Приносът на ЕС към активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Тази брошура представя приноса на ЕС за програмата за активен живот на възрастните хора и показва, че ЕС е силен партньор в това отношение. Целта е да се вдъхновят повече решителни усилия във всички държави-членки за насър- чаване на активния живот на възрастните хора, като по този начин се гарантира, че солидарността между поколенията може да устои на изпитанието на застаряването на населението. Това издание е налично в печатна форма на всички официални езици на ЕС.