Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

09/08/2012

Приносът на ЕС към активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-BG-C

Тази брошура представя приноса на ЕС за програмата за активен живот на възрастните хора и показва, че ЕС е силен партньор в това отношение. Целта е да се вдъхновят повече решителни усилия във всички държави-членки за насър- чаване на активния живот на възрастните хора, като по този начин се гарантира, че солидарността между поколенията може да устои на изпитанието на застаряването на населението. Това издание е налично в печатна форма на всички официални езици на ЕС.

21/03/2012

Как искаме да остарявaмe? Кампания за по-добро общество за стари и млади  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-BG-C

Европейската година на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията - 2012 ще доведе до повишаване на информираността за приноса на възрастните хора към обществото и за това, как може да им се помогне в тази насока. Тя ще мобилизира политици и заинтересовани страни на различни нива да предприемат действия, които да създадат по-добри условия за активно стареене и за солидарност между поколенията. Тази публикация е достъпна в печатен формат на всички официални езици на ЕС и на исландски.