Навигационна пътека

Свързани публикации

 • 09/08/2012

  Приносът на ЕС към активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

  Тази брошура представя приноса на ЕС за програмата за активен живот на възрастните хора и показва, че ЕС е силен партньор в това отношение. Целта е да се вдъхновят повече решителни усилия във всички държави-членки за насър- чаване на активния живот на възрастните хора, като по този начин се гарантира, че солидарността между поколенията може да устои на изпитанието на застаряването на населението. Това издание е налично в печатна форма на всички официални езици на ЕС.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Как искаме да остарявaмe? Кампания за по-добро общество за стари и млади

  Европейската година на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията - 2012 ще доведе до повишаване на информираността за приноса на възрастните хора към обществото и за това, как може да им се помогне в тази насока. Тя ще мобилизира политици и заинтересовани страни на различни нива да предприемат действия, които да създадат по-добри условия за активно стареене и за солидарност между поколенията. Тази публикация е достъпна в печатен формат на всички официални езици на ЕС и на исландски.