Навигационна пътека

Каталог на публикации

17/03/2011

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение „Строителни участъци“

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение „Строителни участъци“

Това ръководство с незадължителен характер дава практически насоки за тълкуването и прилагането на Директива 92/57/EИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци. Чрез разяснението на директивата и привеждането на предложения за добри практики и примери, то цели да подпомогне всички заинтересовани страни в строителната индустрия, в това число клиенти, ръководители на проекти, дизайнери, координатори и други служители и работници, в следните области: • разбиране и прилагане на общите принципи на превенция (Глава 1); • разбиране на изискванията на директивата за безопасност и здраве, в това число кога и в кои случаи тя е приложима, задълженията и ролята на заинтересованите лица, както и необходимата документация (Глава 2); • идентифициране на типичните опасности и рискове по време на строителни дейности (Глава 3); • управление на рисковете през цялата продължителност на строителните проекти - от подготовката, изпълнението и етапът след приключване на работата (Глава 4); и • обобщаване на задълженията на заинтересованите лица по етапи (Глава 5). Наличен е също така и компактдиск, съдържащ 22 езикови версии (каталожен № KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

Изтеглете PDF
Изтегляния: 55812
Catalog N. : KE-30-10-351-BG-C

Ще намерите в