Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

<<<<<<< HEAD
17/08/2010

Набиране на работна ръка в Европа: ръководство за работодатели  (17/08/2010)

Catalog N. : KE-31-10-452-BG-C

Набиране на работна ръка в Европа: ръководство за работодатели

Подготовката да посрещнете предизвикателствата на бързо променящите се пазари на труда е жизненоважен фактор за успех във вашия бизнес. Не е лесно да се намерят служители с подходящи умения и компетентност, които да допринесат за успеха на вашето дружество, но набирането на работна ръка от Европа може да представи разрешение на проблема. Настоящото ръководство ви запознава с набирането на персонал от чужбина и ви превежда през необходимите за това стъпки.