Навигационна пътека

Каталог на публикации

15/04/2010

Частни пенсионни схеми - Тяхната роля за адекватни и устойчиви пенсии

Частни пенсионни схеми - Тяхната роля за адекватни и устойчиви пенсии

Понастоящем се извършват реформи на пенсионните системи. Държавите-членки са изправени пред предизвикателството на застаряващо население, което внася значително напрежение в действащите пенсионни системи. Настоящата брошура разглежда нарастващото значение на частно управляваните капиталопокривни пенсионни схеми. Тя може да бъде намерена на хартиен носител на английски, френски и немски език, а на всички други официални езици на ЕС — в електронен формат.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 54760
Catalog N. : KE-32-10-215-BG-N

Ще намерите в