Навигационна пътека

Каталог на публикации

29/03/2010

Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност — Вашите права, когато се движите в рамките на Европейския съюз - Актуализирана версия за 2010 г.

Разпоредби на ЕС относно социалната сигурност — Вашите права, когато
се движите в рамките на Европейския съюз - Актуализирана версия за 2010 г.

Настоящият наръчник представлява актуализирана версия на публикацията The Community provisions on social security (KE-64-04-022-EN-C, ISBN 92-894-8490-X). В него се предлага актуализирана информация за мобилните европейци с цел те да познават своите права на социална сигурност, когато се движат между държавите-членки на ЕС. В наръчника се разглеждат подробно координираните разпоредби на ЕС в областта на социалната сигурност и се разясняват вашите права като работник, турист, студент,безработно или друго неактивно лице, пенсионер или гражданин на трета държава. Настоящата публикация се предлага в печатен формат на всички официални езици на ЕС.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 217441
Catalog N. : От 15 април 2011 г. каталожен номер KE-30-09-237-BG-C се заменя с актуализираната версия KE-31-10-688-BG-C

Ще намерите в