Διαδρομή πλοήγησης

Κατάλογος περιοδικών

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

11/11/2013

European Vacancy Monitor - n°11  (11/11/2013)

Catalog N. :KE-EV-13-011-EN-N

European Vacancy Monitor - n°11

Employment continues to grow in the EU's information and communications technology (ICT) sector, with a 2% increase in the number of employees between 2011 and 2012 in 26 EU Member States (Ireland and Croatia are excluded for methodological reasons). The latest issue of the European Vacancy Monitor published by the European Commission highlights the importance of this sector as a source of jobs, including for younger workers. At the same time the report warns that the declining number of university and college students in the ICT field is likely to lead to future staff shortages in the sector. This publication is available online in English only.