Διαδρομή πλοήγησης

Κατάλογος περιοδικών

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

29/08/2013

European Vacancy Monitor - Issue No. 10 / September 2013  (29/08/2013)

Catalog N. :KE-EV-13-010-EN-N

European Vacancy Monitor - Issue No. 10 / September 2013

Hirings were down for most occupational groups and fell for the first time since the second quarter of 2010 for expert / specialised workers (professionals). At the same time, the healthcare sector showed growing demand, according to the September 2013 edition of the European Vacancy Monitor. This Bulletin is available in English only.