Διαδρομή πλοήγησης

Κατάλογος περιοδικών

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

01/03/2013

European Vacancy Monitor No 8  (01/03/2013)

Catalog N. :KE-EV-12-008-EN-N

European Vacancy Monitor No 8

The European Vacancy Monitor provides a comprehensive overview of recent developments on the European job market. Data on job vacancies and hiring shed light on trends in occupational demand and skills requirements. It is available online in English only.