Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

EU pakt sociale dimensie van economische crisis aan

EU pakt sociale dimensie van economische crisis aan

De Europese Unie heeft de inspanningen om de werkgelegenheid en sociale insluiting te bevorderen opgevoerd als onderdeel van de EU-strategie ter bestrijding van de economische en financiële crisis.

EU-financiering mobiliseren 

 • In november 2008 werd door de Europese Commissie een herstelpakket van 200 miljard EUR aangekondigd. Ongeveer 170 miljard EUR is afkomstig van de begrotingen van de lidstaten, terwijl de EU en de Europese Investeringsbank gezamenlijk 30 miljard EUR bijdragen;
 • De Commissie heeft voorgesteld om de criteria voor ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te vereenvoudigen, de uitgaven te herzien en vanaf begin 2009 de voorschotten te verhogen. Op deze manier krijgen de lidstaten vervroegd toegang tot een bedrag van 1,8 miljard EUR, waardoor ze het actieve arbeidsmarktbeleid kunnen intensiveren, de kwetsbaarste groepen extra kunnen ondersteunen, maatregelen om vaardigheden te verbeteren versterkt kunnen voortzetten en tijdens deze periode indien nodig kunnen kiezen voor volledige communautaire financiering van projecten;
 • De Commissie heeft voorgesteld om wijzigingen aan te brengen in het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF), dat in het leven is geroepen om werkloze werknemers weer aan het werk te krijgen. Als deze voorstellen worden aangenomen, kan het EGF sneller geld ter beschikking stellen voor opleidings- en arbeidsbemiddelingsprogramma's. Voor het EGF is jaarlijks een totaalbedrag van 500 miljoen EUR beschikbaar.
 • De Europese Unie heeft een nieuwe voorziening voor microfinanciering opgericht voor de microfinanciering van kleine ondernemingen en van personen die hun baan hebben verloren en een eigen kleine onderneming willen starten.

Werkgelegenheid bevorderen 

 • De vacatureportal EURES ondersteunt werkzoekenden die gebruik willen maken van het recht om werk te zoeken in een ander Europees land;
 • Het initiatief „New Skills for New Jobs” heeft tot doel de vaardigheden die de Europese economie in de toekomst nodig heeft, beter te analyseren en te voorspellen. Hierdoor kunnen mensen efficiënter aan banen worden gekoppeld en wordt beter inzicht verkregen in opleidingsbehoeften;
 • De Europese werkgelegenheidsstrategie, een van de pijlers van de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid, zal ook in de toekomst de lidstaten een kader bieden om gecoördineerde maatregelen te nemen ter bevordering van werkgelegenheid in de context van de crisis;
 • De Commissie heeft haar controle op de werkgelegenheids- en sociale situatie geïntensiveerd, onder meer door het publiceren van een nieuwe reeks maandelijkse monitoringverslagen over de snel veranderende situatie.
 • De Europese Commissie heeft zich verbonden aan een „gedeeld engagement tot werkgelegenheid” dat de belangrijkste prioriteiten en acties voor het behoud van jobs naar voren schuift, hulp biedt aan mensen in moeilijkheden, en de weg naar het herstel voorbereidt.

Samenwerking met de sociale partners 

 • De Commissie heeft nauw contact onderhouden met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden om de invloed van de economische en financiële crisis te bespreken, onder meer tijdens een tripartiete top op hoog niveau op 19 maart 2009;
 • In een door de Commissie in februari 2009 gepubliceerd rapport over arbeidsverhoudingen werd aangegeven dat een constructieve dialoog tussen werkgevers en vakbonden de EU een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van de crisis.

Samenwerking met internationale partners 

 • De EU speelde een leidende rol op de G20-top in Londen op 2 april 2009, waar internationale maatregelen zijn afgesproken om de economie te stimuleren en de regulering van de financiële sector te verbeteren;
 • Commissaris Vladimir Spidla besprak de sociale dimensie van de crisis met zijn tegenhangers van de G8-landen op de bijeenkomst van de ministers van werkgelegenheid van de G8 op 30 maart 2009.
 • Werkgelegenheidstop: 7 mei 2009 – extra inspanningen om de werkgelegenheid en sociale insluiting te bevorderen ter bestrijding van de financiële crisis.