Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

EU ryhtyy selvittämään talouskriisin sosiaalista ulottuvuutta

EU ryhtyy selvittämään talouskriisin sosiaalista ulottuvuutta

Euroopan unioni on täydentänyt työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tähtääviä toimia osana talous- ja rahoituskriisin käsittelemiseksi laadittua strategiaa.

EU:n tarjoama rahoitus 

 • Marraskuussa 2008 Euroopan komissio ilmoitti 200 miljardin euron elvytyspaketista. Noin 170 miljardia euroa siitä tulee jäsenvaltioiden talousarvioista, ja loput 30 miljardia euroa tulee EU:lta ja Euroopan investointipankilta (EIP);
 • Komissio on ehdottanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuen saamisen kriteereiden yksinkertaistamista, menojen uudelleen miettimistä ja alkuvuoden 2009 ennakkomaksujen nopeuttamista, jotta jäsenvaltiot saavat aikaisemmin käyttöönsä 1,8 miljardia euroa aktiivisen työvoimapolitiikan vahvistamiseksi, tuen uudelleen kohdentamiseksi heikoimmassa asemassa oleville, osaamista edistävien toimien tehostamiseksi ja yhteisön täyden rahoituksen valitsemiseksi hankkeille tarvittaessa tämän ajanjakson aikana;
 • Komissio on ehdottanut muutosten tekemistä Euroopan globalisaatiorahastoon (EGF), jonka tavoitteena on auttaa vapautunutta työvoimaa saamaan uudelleen työtä. Jos ehdotukset hyväksytään, EGF pystyisi reagoimaan nopeammin ja tarjoamaan rahaa koulutukseen ja työnvälitysjärjestelmiin. EGF:n vuosittainen budjetti on enintään 500 miljoonaa euroa.
 • Euroopan unioni on perustanut uuden mikrorahoitusjärjestelyn, joka tarjoaa mikroluottoja pienyrityksille ja sellaisille työttömäksi jääneille, jotka haluavat perustaa oman pienyrityksen.

Työllisyyden edistäminen 

 • EURES-työnvälitysportaali tarjoaa tukea niille työnhakijoille, jotka haluavat hyödyntää oikeuttaan työskennellä toisessa Euroopan maassa;
 • New Skills for New Jobs” -aloitteen tavoitteena on parantaa talouden tulevien osaamisvaatimusten analysointi- ja ennakointitapoja EU:ssa. Tämä auttaa löytämään kullekin työntekijälle sopivaa työtä ja näkemään tulevat koulutustarpeet;
 • Eurooppalainen työllisyysstrategia, joka on yksi EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian pilareista, auttaa jäsenvaltioita tekemään yhteensovitettuja toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi kriisin aikana;
 • Komissio on tehostanut työllisyyttä ja sosiaalista tilannetta koskevaa seurantaa muun muassa julkaisemalla uudenlaisiakuukausittaisia seurantaraportteja nopeasti muuttuvasta tilanteesta.
 • Euroopan komissio on omaksunut yhteisen sitoutumisen työllisyyteen, mikä tarkoittaa sellaisten painopistealueiden ja toimenpiteiden ehdottamista, jotka auttavat säilyttämään työpaikkoja ja tukemaan vaikeuksissa olevia kansalaisia ja samalla tasoittavat tietä talouden elpymiselle.

Yhteistyö työmarkkinaosapuolten kanssa 

 • Komissio on ollut tiiviisti yhteydessä työnantajien ja ammattiliittojen edustajiin ja keskustellut heidän kanssaan talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista. Esimerkkinä yhteistyöstä on 19. maaliskuuta 2009 järjestetty korkean tason kolmikantahuippukokous;
 • Komission helmikuussa 2009 julkaisema raportti työmarkkinasuhteista osoitti, että työnantajien ja ammattiliittojen kanssa käytävä rakentava vuoropuhelu voi auttaa EU:ta kriisistä selviytymisessä.

Kansainvälinen yhteistyö 

 • EU oli johtajan roolissa Lontoossa 2. huhtikuuta 2009 järjestetyssä G20-huippukokouksessa, jossa sovittiin kansainvälisistä toimista talouden virkistämiseksi ja rahoitusalan sääntelyn parantamiseksi;
 • Komission jäsen Vladimir Spidla keskusteli kriisin sosiaalisesta ulottuvuudesta G8-maita edustavien kollegojensa kanssa G8-maiden työministerien kokouksessa 30. maaliskuuta 2009.
 • Työllisyyttä käsittelevä huippukokous 7. toukokuuta 2009 – vahvistetaan toimia, joilla edistetään työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta talouskriisin aikana.