Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Zelená kniha s podtitulom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy

Oblasť(ti) politiky

Hospodárske záležitosti; Zamestnanosť a sociálne veci; Vnútorný trh

Cieľová(-é) skupina(-y)

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a všetkých organizácií. Žiadané sú najmä príspevky od členských štátov, ďalších orgánov verejnej správy, podnikateľských organizácií, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií.

Obdobie trvania konzultácie
Od :     07/07/2010     do :   15/11/2010
Predmet konzultácie

Európa potrebuje primerané, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodky pre svojich občanov. Rýchlo starnúce obyvateľstvo vytvára okamžitú aj dlhodobú záťaž na dôchodkové systémy. Veľa členských štátov už zaviedlo významné reformy, možno však bude treba urobiť viac. Hospodárska a finančná kríza prehĺbila demografický problém a na povrch vyplávali riziká skryté v určitých dôchodkových systémoch. Pokiaľ má EÚ dostatočne podporiť a doplniť úsilie členských štátov o zabezpečenie primeraných a trvalo udržateľných dôchodkov pre občanov, je potrebné od základov prebudovať nedokončený a rozdrobený európsky rámec koordinácie politiky a regulácie a zohľadniť pri tom sociálnu a hospodársku politiku a finančnú reguláciu, ktoré sú vzájomne prepojené. Uvedený zložitý cieľ a spôsob ako ho dosiahnuť je predmetom konzultácie, ktorú Komisia začína na podklade tejto zelenej knihy.

Zobraziť konzultačný dokument
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Zobraziť dotazník:
Zelená kniha s podtitulom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Zhrnutie pre občanov: EÚ navrhuje verejnú konzultáciu o dôchodkoch
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar : Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, Oddelenie E4: Sociálna ochrana a sociálne služby Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, Oddelenie B3: Reformy trhu práce Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby, sekcia Finančné inštitúcie, Oddelenie H2: Poistenie a dôchodky
Zobraziť príspevky

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Zobraziť odpovede na on-line dotazník k zelenej knihe.

Zobraziť odpovede na dotazník o zelenej knihe, ktoré neboli predložené prostredníctvom internetu a/alebo zobraziť doplňujúci písomný materiál predložený spolu s odpoveďami na on-line dotazník.

Štatistiky

Závery konzultácie a ďalšie kroky
Správa o konzultácii k zelenej knihe: „Snaha o primerané, trvalo udržatelné a bezpecné európske dôchodkové systémy“
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov