Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Openbare raadplegingen e.d.

Titel

Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels

Beleidsterrein(en)

Economische zaken; Werkgelegenheid en sociale zaken; Interne markt

Doelgroep(en)

Alle personen en organisaties mogen aan deze raadpleging deelnemen. Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in reacties van lidstaten, andere overheden, werkgeversorganisaties, sociale partners en niet-gouvernementele organisaties.

Raadplegingstermijn
Van :     07/07/2010     tot :   15/11/2010
Doel van de raadpleging

Europa moet ervoor zorgen dat iedereen kan rekenen op een adequaat, houdbaar en zeker pensioen. De snelle vergrijzing zet de pensioenstelsels evenwel onder druk, zowel op korte als op lange termijn. Veel EU-landen hebben al ingrijpende hervormingen uitgevoerd, maar die volstaan misschien niet. De economische en financiële crisis heeft de demografische problemen verscherpt en de risico's in bepaalde pensioenstelsels aan het licht gebracht. De EU wil de inspanningen van de lidstaten ondersteunen om hun burgers adequate en houdbare pensioenen te betalen. Daarvoor moet de onvolledige en ongecoördineerde Europese regelgeving worden gestroomlijnd. Sociaal en economisch beleid en financiële regelgeving zijn immers nauw met elkaar verbonden. Dit Groenboek is het begin van een openbare raadpleging hierover.

Lees de discussienota
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Bekijk de vragenlijst:
Groenboek naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
Publiekssamenvatting: Openbare raadpleging over pensioenen
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Contactgegevens
bevoegde dienst : Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, Eenheid E4: Sociale bescherming, sociale diensten Directoraat-generaal Economische en financiële zaken, Eenheid B3: Hervormingen van de arbeidsmarkt Directoraat-generaal Interne markt, Financiële instellingen, Eenheid H2: Verzekeringen en pensioenen
Bekijk de reacties

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Antwoorden op de online-vragenlijst

Andere antwoorden en/of schriftelijke aanvullingen op online-bijdragen.

Statistieken

Resultaten van de raadpleging en follow-up
Verslag over de raadpleging over het Groenboek: "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels"
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring