Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Konsultazzjonijiet pubbliċi u attivitajiet ta' konsultazzjoni oħrajn

Titlu

Green Paper lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u sikuri

Qasam/Oqsma Politiċi

Affarijiet ekonomiċi Impjiegi u affarijiet soċjali; Suq intern

Grupp(i) fil-mira

Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. Qed infittxu kontributuri mill-Istati Membri, awtoritajiet pubbliċi oħrajn, organizzazzjonijiet tan-negozju, imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Perjodu ta' konsultazzjoni
Minn :     07/07/2010     sa :   15/11/2010
L-għan tal-konsultazzjoni

L-Ewropa jeħtieġ li tiżgura pensjonijiet adegwati, sostenibbli u sikuri għaċ-ċittadini kollha tagħha. Popolazzjoni li qed tixjieħ malajr toħloq sfida kemm immedjata u kemm fuq terminu twil ta' żmien għas-sistemi tal-pensjonijiet. Bosta Stati Membri diġà għamlu riformi sostanzjali, iżda jeħiteġ li jsir aktar. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja intensifikat l-isfida demografika u enfasizzat ir-riskji ta' xi skemi ta' pensjonijiet. Jekk l-UE tixtieq tappoġġa u tikkompleta biżżejjed l-isforzi tal-Istati Membri biex jirnexxielhom jipprovdu pensjonijiet adegwati u sostenibbli għaċ-ċittadini tagħhom, il-qafas Ewropew frammentat tal-koordinazzjoni u r-regolazzjoni politika għandu jerġa' jiġi kkunsidrat fit-totalità tiegħu peress li l-politika soċjali, il-politika ekonomika u r-regolazzjoni finanzjarja huma relatati ma' xulxin. Din il-Green Paper tniedi konsultazzjoni dwar kif l-UE tista' tikseb dan il-għan.

Ara d-dokument ta' konsultazzjoni
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Ara l-kwestjonarju:
Green Paper lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati
Taqsira għall-pubbliku: Proposta tal-UE – konsultazzjoni pubblika dwar il-pensjonijiet
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Dettalji biex tikkuntattjana
○servizz responsabbli : Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs, E4: Protezzjoni Soċjali u Servizzi Soċjali Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, Unità B3: Riformi tas-suq tax-xogħol Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u l-Istituzzjonijiet Finanzjarji, Unità H2: Assigurazzjoni u Pensjonijie
Ara l-kontribuzzjonijiet

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Ara t-tweġibiet għall-Green Paper sottomessi permezz tal-kwestjonarju onlajn.

Ara t-tweġibiet għall-Green Paper li ma ġewx sottomessi permezz tal-kwestjonarju onlajn u/jew ara materjal ieħor sottomess fl-istess żmien tal-kontribuzzjonijiet onlajn.

Statistika

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss
Rapport dwar il-konsultazzjoni fuq il-Green Paper: Lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati li huma sostenibbli u siguri
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Il-protezzjoni tad-data personali

Stqarrija speċifika dwar il-privatezza