Naršymo kelias

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Žalioji knyga „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“

Politikos sritis (-ys)

Ekonomikos reikalai, užimtumas ir socialiniai reikalai, vidaus rinka

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Ypač raginamos dalyvauti valstybių narių ir kitos viešos institucijos, verslo organizacijos, socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos.

Konsultacijų laikotarpis
Nuo :     07/07/2010     līdz :   15/11/2010
Konsultacijų tikslas

Europa savo piliečiams turi užtikrinti adekvačias, tvarias ir saugias pensijas. Dėl sparčios gyventojų senėjimo tendencijos kyla ir skubių, ir ilgalaikių pensijų sistemų uždavinių. Daugelis valstybių narių jau įvykdė esmines reformas, bet jų gali reikėti dar daugiau. Dėl ekonomikos ir finansinės krizės padidėjo demografiniai sunkumai ir išryškėjo kai kurių pensijų sistemų pavojai. Jei ES nori pakankamai remti valstybes nares ir prisidėti prie jų pastangų piliečiams užtikrinti adekvačias ir tvarias pensijas, reikia holistiškai persvarstyti neišbaigtą ir nenuoseklų Europos politinio koordinavimo ir reguliavimo procesą, nes socialinė, ekonomikos politika ir finansų reguliavimas yra tarpusavyje susiję. Šia žaliąja knyga pradedamos konsultacijos, kaip ES šį tikslą gali pasiekti.

Rodyti konsultacijų dokumentą
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Rodyti klausimyną:
Žalioji knyga „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Santrauka piliečiams: ES pasiūlymas. Viešos konsultacijos dėl pensijų
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Kontaktiniai duomenys
Atsakinga tarnyba : Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato E4 skyrius „Socialinė apsauga ir socialinės paslaugos“ Ekonomikos ir finansinių reikalų generalinio direktorato B3 skyrius „Darbo rinkos reformos“ Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato H2 skyrius „Draudimas ir pensijos“
Rodyti nuomones

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Žr. atsakymus į internete pateikto klausimyno dėl žaliosios knygos klausimus.

Žr. paprastu paštu pateiktus atsakymus į klausimyno dėl žaliosios knygos klausimus ir (arba) papildomą rašytinę medžiagą, pateiktą kartu su kai kuriais internetinio klausimyno atsakymais.

Statistika

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Konsultacijų dėl Žaliosios knygos „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“ ataskaita
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Asmens duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumo apsaugą