Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkiset kuulemiset ja muut kuulemistapahtumat

Otsikko

Vihreä kirja: Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen

Politiikan ala(t)

Talousasiat, työllisyys- ja sosiaaliasiat, sisämarkkinat

Kohderyhmä(t)

Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua kuulemiseen. Palautetta pyydetään etenkin jäsenvaltioiden viranomaisilta, muilta julkisilta viranomaisilta, liike-elämää edustavilta järjestöiltä, työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisjärjestöiltä.

Kuulemisen kesto
alkamispäivä:     07/07/2010     päättymispäivä:   15/11/2010
Kuulemisen tavoite

EU-maiden on varmistettava riittävät, kestävät ja turvatut eläkkeet kansalaisilleen. Väestön nopea ikääntyminen aiheuttaa välittömiä ja pitkän aikavälin haasteita eläkejärjestelmille. Monet maat ovat jo toteuttaneet huomattavia uudistuksia, mutta lisätoimet ovat vielä tarpeen. Talous- ja rahoituskriisi on korostanut entisestään väestön ikääntymisestä aiheutuvia haasteita ja tuonut esiin eräisiin eläkejärjestelmiin liittyviä riskitekijöitä. Jotta EU voisi paremmin tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia riittävien ja kestävien eläkkeiden varmistamiseksi kansalaisille, vielä puutteellista ja hajanaista toimintalinjojen ja sääntelyn koordinointikehystä on uudistettava EU:n tasolla kokonaisvaltaisesti, koska sosiaali- ja talouspolitiikka sekä rahoitusmarkkinoiden sääntely ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Vihreän kirjan julkaisemisen yhteydessä käynnistetään kuuleminen siitä, miten EU voi saavuttaa tämän tavoitteen.

Tausta-asiakirja
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Kyselylomake :
Vihreä kirja: Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Yleistajuinen tiivistelmä: EU:n ehdotus ja julkinen kuuleminen eläkkeistä
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Yhteystiedot
Asiasta vastaava yksikkö : Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto, yksikkö E4: Sosiaalinen suojelu ja sosiaalipalvelut Talous- ja raha-asioiden pääosasto, yksikkö B3: Työmarkkinauudistukset Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto, Rahoituslaitokset, yksikkö H2: Vakuutukset ja eläkkeet
Katso vastaukset

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Verkkokyselyn vastaukset.

Muut vastaukset ja verkkokyselyyn liitetyt lisäkommentit.

Tilastot

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet
Vihreä kirja riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämisestä: raportti kuulemisesta
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Henkilötietojen suojaaminen

Tietosuojaperiaatteet