Cosán nascleanúna

Comhpháirtithe

Níl an fhaisnéis seo ar fáil sa teanga roghnaithe. Roghnaigh leagan teanga eile.

 bg  cs  da  de  et  el  en  es  fr  hr  it  lv  lt  hu  mt  nl  pl  pt  ro  sk  sl  fi  sv

Ár mbeartas teanga

Cloíonn an suíomh Gréasáin seo leis na treoirlínte ginearálta teanga atá leagtha amach le haghaidh EUROPA. Déanaimid iarracht a mhéad faisnéise is féidir a fhoilsiú in 24 teanga an AE. Ach i ngeall ar laincisí aistriúcháin agus íogaireacht ama roinnt míreanna (nuacht, mar shampla), gheofar roinnt faisnéise i mBéarla, sa bhFraincis agus sa Ghearmáinis amháin.

Tá an reachtaíocht agus gach doiciméad oifigiúil ar fáil i ngach teanga de chuid an AE ó shuíomh EUR-Lex an Choimisiúin Eorpaigh.

From needlesticks to sharps. The added value

From needlesticks to sharps. The added value

In Europe, it is estimated that there are 1 million needlestick injuries annually.

Ar fáil in   bgcsdadeetelenesfritlvlthunlplptroskslfisv

 • Fad ama: 10
 • Dáta: Feb 2012
 • Tuairimí: 5092
 
Stress at work

Stress at work

The implementation of the European social partners' autonomous framework agreement on work-related stress.

Ar fáil in   bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv

 • Fad ama: 14'50''
 • Dáta: Jul 2009
 • Tuairimí: 5297
 
European social dialogue and a concrete example in teleworking

European social dialogue and a concrete example in teleworking

European social dialogue and a concrete example in teleworking: film shows how European trade unions and employer organisations working together can jointly shape the workplace of the future.

Ar fáil in   bgcsdadeetelenesfritlvlthunlplptroskslfisv

 • Fad ama: 13'33
 • Dáta: Nov 2007
 • Tuairimí: 3966
 
European social dialogue and how it works

European social dialogue and how it works

European social dialogue and how it works: trade unions and employer organisations look at what has been achieved these past 20 years.

Ar fáil in   bgcsdadeetelenesfritlvlthunlplptroskslfisv

 • Fad ama: 15'43
 • Dáta: Nov 2007
 • Tuairimí: 5919
 

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+