Cosán nascleanúna

Cearta ag an obair

Níl an fhaisnéis seo ar fáil sa teanga roghnaithe. Roghnaigh leagan teanga eile.

 bg  cs  da  de  et  el  en  es  fr  hr  it  lv  lt  hu  mt  nl  pl  pt  ro  sk  sl  fi  sv

Ár mbeartas teanga

Cloíonn an suíomh Gréasáin seo leis na treoirlínte ginearálta teanga atá leagtha amach le haghaidh EUROPA. Déanaimid iarracht a mhéad faisnéise is féidir a fhoilsiú in 24 teanga an AE. Ach i ngeall ar laincisí aistriúcháin agus íogaireacht ama roinnt míreanna (nuacht, mar shampla), gheofar roinnt faisnéise i mBéarla, sa bhFraincis agus sa Ghearmáinis amháin.

Tá an reachtaíocht agus gach doiciméad oifigiúil ar fáil i ngach teanga de chuid an AE ó shuíomh EUR-Lex an Choimisiúin Eorpaigh.

Agency workers

Agency workers

Over three million temporary agency workers across the EU benefit from protection of EU law.

Ar fáil in   bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv

 • Fad ama: 02'00''
 • Dáta: Mar 2013
 • Tuairimí: 1807
 
New European Directive encourages creation of more, and more effective, European Works Councils (TEASER)

New European Directive encourages creation of more, and more effective, European Works Councils (TEASER)

Globalisation, restructuring, and corporate strategies have consequences on employment and working conditions, especially in multinationals.

Ar fáil in   deenfr

 • Fad ama: 00'42''
 • Dáta: May 2011
 • Tuairimí: 343
 
New European Directive encourages creation of more, and more effective, European Works Councils

New European Directive encourages creation of more, and more effective, European Works Councils

Globalisation, restructuring, and corporate strategies have consequences on employment and working conditions, especially in multinationals.

Ar fáil in   deenfr

 • Fad ama: 06'15''
 • Dáta: May 2011
 • Tuairimí: 2685
 
Modernised EU Social Security Coordination

Modernised EU Social Security Coordination

There are around 10 million mobile citizens in Europe, which represents about 2% of the population.

Ar fáil in   deenfr

 • Fad ama: 3'35''
 • Dáta: Nov 2009
 • Tuairimí: 3476
 

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+