Cosán nascleanúna

Cearta ag an obair

Níl an fhaisnéis seo ar fáil sa teanga roghnaithe. Roghnaigh leagan teanga eile.

 bg  cs  da  de  et  el  en  es  fr  hr  it  lv  lt  hu  mt  nl  pl  pt  ro  sk  sl  fi  sv

Ár mbeartas teanga

Cloíonn an suíomh Gréasáin seo leis na treoirlínte ginearálta teanga atá leagtha amach le haghaidh EUROPA. Déanaimid iarracht a mhéad faisnéise is féidir a fhoilsiú in 24 teanga an AE. Ach i ngeall ar laincisí aistriúcháin agus íogaireacht ama roinnt míreanna (nuacht, mar shampla), gheofar roinnt faisnéise i mBéarla, sa bhFraincis agus sa Ghearmáinis amháin.

Tá an reachtaíocht agus gach doiciméad oifigiúil ar fáil i ngach teanga de chuid an AE ó shuíomh EUR-Lex an Choimisiúin Eorpaigh.

Carcinogens exposure at work

Commissioner Marianne Tyssen outlines details on the Amendment of Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Ar fáil in  en

 • Fad ama: 00:40
 • Dáta: May 2016
 

Health and Safety and Working Conditions

Every year in the EU, accidents at work kill more than 4,000 people, and more than 3,000,000 workers suffer a serious accident.

Ar fáil in  de en fr

 • Fad ama: 01'43''
 • Dáta: Jun 2014
 

Agency workers

Over three million temporary agency workers across the EU benefit from protection of EU law.

Ar fáil in  bg cs da de et el en es fr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv

 • Fad ama: 02'00''
 • Dáta: Mar 2013
 

New European Directive encourages creation of more, and more effective, European Works Councils (TEASER)

Globalisation, restructuring, and corporate strategies have consequences on employment and working conditions, especially in multinationals.

Ar fáil in  de en fr

 • Fad ama: 00'42''
 • Dáta: May 2011
 • Tuairimí: 469
 

New European Directive encourages creation of more, and more effective, European Works Councils

Globalisation, restructuring, and corporate strategies have consequences on employment and working conditions, especially in multinationals.

Ar fáil in  de en fr

 • Fad ama: 06'15''
 • Dáta: May 2011
 • Tuairimí: 3696
 

Modernised EU Social Security Coordination

There are around 10 million mobile citizens in Europe, which represents about 2% of the population.

Ar fáil in  de en fr

 • Fad ama: 3'35''
 • Dáta: Nov 2009
 • Tuairimí: 3662
 

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+