Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Cilji

Glavni cilj programa PROGRESS je uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020.

Trije vmesni cilji na poti k uresničevanju strategije:

 1. Učinkovito uveljavljanje predpisov EU o zaščiti delavcev in enakopravnosti
  Boljši standardi nadzora, spremljanja in uveljavljanja v državah EU in pregled izvrševanja zakonodaje EU.
 2. Enotno razumevanje in zavezanost ciljem EU
  Države EU so se dogovorile o skupnih smernicah in ciljih za podporo, usklajevanje in krepitev nacionalnih reform.
 3. Učinkovita partnerstva
  Udeležba deležnikov na vseh stopnjah procesa: opredelitev problema, zbiranje informacij, posvetovanje, priprava možnosti, odločanje, izvajanje in ocenjevanje.

Pet neposrednih ciljev v postopku uresničevanja strategije:

 1. Učinkovita izmenjava informacij in učenje
  Evropski in državni snovalci politik ter deležniki skupaj opredelijo dobre prakse in orodja za ocenjevanje, da bi izboljšali snovanje politik, izvajanje in rezultate.
 2. Politike in zakonodaja EU, ki temeljijo na dokazih
  Kakovostne primerjalne raziskave in analize politik, zbiranje pomembnih, zanesljivih in točnih podatkov, ki so v interesu deležnikov.
 3. Vključevanje horizontalnih vprašanj in doslednost
  Upoštevanje načela enakih možnosti (npr. enakosti med spoloma in vključevanja invalidov) v vseh politikah in dejavnostih ter po potrebi zbiranje podatkov o zastopanosti spolov.
 4. Povečanje zmogljivosti nacionalnih in evropskih omrežij
  Vlaganje v nacionalna in evropska omrežja za povečanje njihove udeležbe in vpliva na snovanje in izvajanje politik na ravni EU in držav članic.
 5. Kakovostna in vključujoča razprava o politikah
  Produktivna razprava na ravni EU in držav članic o predpisih, politikah in ciljih, v kateri sodelujejo vsi deležniki.