Cale de navigare

Obiective

Principalul scop al programului PROGRESS este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.

3 obiective intermediare fundamentale:

 1. Aplicarea eficientă a normelor UE privind protecţia şi egalitatea lucrătorilor
  Promovarea unor standarde mai ridicate în materie de control, monitorizare şi punere în aplicare a acestor norme de către statele membre şi verificarea modului în care a fost aplicată legislaţia UE.
 2. Aderarea la obiectivele stabilite în comun la nivelul UE
  Ţările UE au convenit asupra unor orientări şi obiective comune în materie de informare, coordonare şi consolidare a reformelor la nivel naţional.
 3. Parteneriate eficiente
  Implicarea celor interesaţi, pe parcursul întregului proces de elaborare a politicii: definirea problemei, colectarea informaţiilor, consultări, stabilirea opţiunilor, luarea deciziilor, implementare şi evaluare.

5 obiective imediate:

 1. Schimbul eficient de informaţii şi de cunoştinţe
  UE, împreună cu factorii implicaţi în elaborarea politicilor naţionale şi în procesele decizionale, identifică bunele practici şi instrumentele de evaluare, în scopul ameliorării proceselor de elaborare şi punere în aplicare a politicilor şi a rezultatelor acestora.
 2. Legislaţie şi politici europene bazate pe dovezi concrete
  Furnizarea de studii şi analize politice comparative de înaltă calitate, colectarea informaţiilor relevante, credibile şi exacte, în interesul părţilor implicate.
 3. Integrarea aspectelor transversale şi asigurarea coerenţei
  Includerea aspectelor legate de egalite (în special în materie de handicap şi de egalitate de gen) în toate domeniile politice şi în toate activităţile şi colectarea datelor cu privire la participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor.
 4. Extinderea reţelelor la nivel naţional şi la nivelul UE
  Investiţii în capacitatea reţelelor naţionale şi europene de a participa şi de a influenţa procesul decizional şi punerea în aplicare a politicilor, la nivel naţional şi la nivelul UE.
 5. O dezbatere politică participativă şi de înaltă calitate
  Luarea de măsuri pentru a asigura o dezbatere productivă la nivel naţional şi la nivelul UE cu privire la legislaţie, politici şi obiective.