Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Doelen

De overkoepelende doelstelling van PROGRESS is de doelstellingen van de Europa 2020-strategie helpen verwezenlijken.

3 tussentijdse doelstellingen – mijlpalen op weg naar dit doel:

 1. Toepassing van de EU-regels voor de bescherming en gelijkheid van werknemers
  Betere normen promoten voor inspectie, controle en handhaving door de EU-landen, en evalueren hoe de EU-wetgeving wordt toegepast
 2. Gemeenschappelijke visie op en betrokkenheid bij de EU-doelstellingen
  De EU-landen hebben ingestemd met gemeenschappelijke richtsnoeren en doelstellingen om hervormingen op nationaal niveau te inspireren, te coördineren en te versterken
 3. Effectieve partnerschappen
  Belanghebbenden moeten betrokken worden bij het hele beleidsproces: omschrijving van het probleem, informatiegaring, uitwerken van de beleidsopties, besluitvorming, tenuitvoerlegging en evaluatie

5 onmiddellijke doelstellingen - tijdens het hele proces:

 1. Doeltreffend informatie uitwisselen en leren
  EU- en nationale beleidsmakers en besluitvormers, en betrokkenen bepalen samen de beste werkmethoden en beoordelingsinstrumenten voor betere beleidsvorming, uitvoering en resultaten.
 2. EU-beleid en -wetgeving goed onderbouwen
  Vergelijkend beleidsonderzoek en analyse van hoge kwaliteit, en relevante, geloofwaardige en accurate informatie, in het belang van de betrokkenen.
 3. Integratie van horizontale thema's en consistentie
  Gelijkheidskwesties (zoals gender en handicaps) in alle beleidsonderdelen en activiteiten integreren en, waar relevant, informatie verzamelen over de participatie van mannen en vrouwen.
 4. Een grotere capaciteit van de nationale en EU-netwerken
  Investeren in de capaciteit van nationale en EU-netwerken voor de beïnvloeding van besluitvorming en beleidsuitvoering op EU- en nationaal niveau.
 5. Participatie in diepgaande beleidsdiscussie
  Een productief debat op EU- en nationaal niveau over wetgeving, beleid en doelstellingen, waaraan alle betrokkenen deelnemen.