Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Għanijiet

L-għan aħħari ta' PROGRESS hu li jgħin biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropea 2020.

3 għanijiet intermedji – ġrajjiet importanti lejn dan l-għan:

 1. Applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-UE li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-ugwaljanza
  Il-promozzjoni ta' standards aħjar ta' spezzjoni, ta' monitoraġġ u ta' inforzar mill-pajjiżi tal-UE u r-reviżjoni dwar kif il-leġiżlazzjoni tal-UE ġiet applikata
 2. Komprensjoni konġunta u pussess tal-għanijiet tal-UE
  Il-pajjiżi tal-UE qablu dwar linji gwida u miri komuni biex jinformaw, jikkoordinaw u jsaħħu r-riformi fuq livell nazzjonali
 3. Partenarjati effettivi
  L-involviment tal-partijiet interessati matul il-proċess kollu tal-politika: definizzjoni tal-problema, ġbir ta' informazzjoni, konsultazzjoni, żvilupp ta' għażliet, teħid ta' deċiżjonijiet, implimentazzjoni u valutazzjoni

5 għanijiet immedjati – misjuba matul il-proċess:

 1. Skambju ta' informazzjoni u ta' tagħlim effettivi
  Il-politika tal-UE u nazzjonali - u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-partijiet interessati jidentifikaw flimkien l-aħjar prattika, u jivvalutaw l-għodda biex itejbu t-tfassil tal-politika, il-proċessi ta' implimentazzjoni u r-riżultati.
 2. Politiki u leġiżlazzjoni tal-UE bbażati fuq evidenza
  Il-preparazzjoni ta' riċerka u analiżi ta' politika komparattiva ta' kwalità għolja, il-ġbir ta' informazzjoni li hi rilevanti, kredibbli u preċiża fl-interess tal-partijiet interessati
 3. Integrazzjoni ta' kwistjonijiet transversali u konsistenza
  L-inklużjoni ta' kwistjonijiet dwar l-ugwaljanza (peż. bejn is-sessi jew f'każ ta' diżabbiltà) fit-taqsimiet u l-attivitajiet kollha tal-politika u l-ġbir ta' dejta dwar il-parteċipazzjoni taż-żewġ sessi meta rilevanti
 4. Kapaċità akbar tan-netwerks nazzjonali u tal-UE
  L-investiment fil-kapaċità tan-netwerks nazzjonali u tal-UE biex dawn jipparteċipaw u jinfluwenzaw it-teħid tad-deċiżjoni u l-implimentazzjoni tal-politika kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak nazzjonali.
 5. Dibattitu ta' kwalità għolja u parteċipattiv dwar il-politika
  Garanzija li jkun hemm dibattitu produttiv fil-livelli tal-UE u nazzjonali dwar il-liġi, il-politiki u l-għanijiet, li jinvolvi lil dawk kollha involuti