Navigációs útvonal

Célok

A PROGRESS program legfőbb feladata az, hogy elősegítse az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását.

3 köztes cél – mérföldkövek a fenti célkitűzés elérése felé vezető úton:

 1. A munkavállalók védelmével és egyenlőségével kapcsolatos uniós szabályok hatékony alkalmazása
  Az engedélyezés, felügyelet, figyelemmel kísérés és végrehajtás továbbfejlesztett gyakorlatának előmozdítása a tagállamok által, és az uniós jogszabályok végrehajtásának felmérése
 2. Közös kép alakuljon ki az uniós célokról és mindenki magáénak érezze őket
  Az uniós országok közös útmutatásokat és célokat fogadtak el a tagállami szintű reformokkal kapcsolatos tájékoztatás, koordináció, valamint a reformok erősítése céljából
 3. Hatékony partnerségek
  Az érintettek bevonása a politikaformálás minden szakaszába: a problémameghatározásba, az információgyűjtésbe, a konzultációba, a szakpolitikai opciók kialakításába, a döntéshozásba, a megvalósításba és az értékelésbe

5 közvetlen cél – amelyek elérése a folyamat során valósul meg:

 1. Hatékony információmegosztás és tanulás
  Az uniós és tagállami szakpolitikák kidolgozói, a döntéshozók és az érintett szereplők együttesen jelölik ki a bevált módszereket és a szakpolitikai döntéshozatalt segítő értékelési eszközközöket, végrehajtási folyamatokat és eredményeket
 2. Tényalapú uniós politikák és jogalkotás
  Kiváló minőségű összehasonlító szakpolitika-kutatás és -elemzés, a releváns, hitelt érdemlő és pontos információk gyűjtése az érintett szereplők érdekében
 3. A több területet érintő kérdések integrációja és konzisztencia
  Az egyenlőség (például a nemek közötti egyenlőség és a fogyatékosság) kérdéseinek figyelembevétele minden szakpolitikai területen és tevékenységben, valamint a nemek részvételével kapcsolatos adatok gyűjtése releváns esetekben.
 4. A tagállami és uniós hálózatok kapacitásának növelése
  A tagállami és uniós hálózatok kapacitásába történő befektetés, amelynek célja az uniós és tagállami döntéshozatalban és a szakpoltikák végrehajtásában való részvétel, valamint azok befolyásolása
 5. Minőségi és a részvételen alapuló szakpolitikai viták
  Gondoskodás arról, hogy uniós és tagállami szinten eredményes vita folyjék jogi, szakpolitikai és a célkitűzésekkel kapcsolatos kérdésekben, és azokban minden érintett szereplő részt vegyen