Cosán nascleanúna

Cuspóirí

Tá sé mar aidhm dheiridh ag PROGRESS cabhrú chun cuspóirí na Straitéise Eoraip 2020 a bhaint amach.

3 chuspóir idirmheánacha – clocha míle i dtreo na sprice seo:

 1. Cur i bhfeidhm éifeachtach rialacha an AE ar chosaint is ar chomhionannas na n-oibrithe
  Caighdeáin níos fearr cigireachta, faireacháin agus forghníomhú i dtíortha an AE agus an tslí ar cuireadh reachtaíocht an AE i bhfeidhm a athbhreithniú
 2. Comhthuiscint is comhdhílse ar chuspóirí an AE
  D'aontaigh tíortha an AE ar chomh-threoirlínte is ar chomhspriocanna le leasuithe náisiúnta a chomhordú, a neartú is eolas a thabhairt fúthu
 3. Comhpháirtíochtaí éifeachtacha
  páirtithe leasmhara a bheith bainteach leis an bpróiseas beartais ar fad: sainmhíniú fadhbanna, bailiú eolais, comhairliiú, roghanna a fhorbairt, cinnteoireacht, cur chun feidhme agus measúnú

5 neas-chuspóir - á gcomhlíonadh le linn an phróisis:

 1. Roinnt eolais agus foghlaim go héifeachtach
  Bíonn déantóirí beartas is cinntí AE agus náisiúnta ag aithint dea-chleachtais le chéile, agus uirlisí measúnaithe le cumadh beartais, próisis churtha chun feidhme agus tortaí a fheabhsú
 2. Beartais is reachtaíocht AE arna mbunú ar fhianaise
  Taighde agus taifeach beartais chomparáidigh ardmhianaigh a chur ar fáil, eolas ábhartha, inchreidte cruinn i leasanna na bpáirtithe leasmhara a bhailiú
 3. Ceisteanna trasghearrtha a imeascadh agus comhsheasmhacht
  Ceisteanna comhionannais (amhail inscne nó míchumas) a chomhshnaidhmeach sna hearnálacha is gníomhaíochtaí beartais uile agus eolas ar rannpháirtíochtaí inscní a bhailiú nuair is ábhartha sin
 4. Cumas méadaithe líonraí AE agus náisiúnta
  Infheistíocht i gcumas líonraí AE is náisiúnta a bheith páirteach i gcinnteoireacht is i gcur chun feidhme beartas ag na leibhéil AE agus náisiúnta, is tionchar a imirt orthu.
 5. Plé beartais ardmhianaigh le rannpháirtíocht
  Plé bisiúil ag na leibhéil AE agus náisiúnta a cinntiú ar dhlí, ar bheartais is ar chuspóirí, lena n-áirítear cách lena mbaineann