Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

 • 12/08/2011

  Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning

  EU har sett att en förbättrad ekonomisk tillväxt och tillhandahållande av fler och bättre arbeten är en nyckelfaktor vid fattigdomsbekämpning. För att hjälpa till att uppnå detta föreslår Europeiska kommissionen att en europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning etableras. Detta meddelande fastställer de utmaningar som fattigdom och utestängning ger upphov till samt ger en översikt till hur olika politiska strategier bidrar till att minska fattigdom och öka inkludering. Vidare fastställs att antal tillhörande åtgärder samt plattformens utformning och innehåll förklaras. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 2009 - sammanfattning: Social integration, pensioner, vård och omsorg

  Den här broschyren innehåller en sammanfattning av 2009 års gemensamma rapport om socialt skydd och social integration. Broschyren bygger på de nationella strategirapporterna som i stora drag anger de nationella prioriteringarna när det gäller socialt skydd och social integration och presenterar en översikt över de huvudsakliga tendenserna på EU-nivå och nationell nivå inom dessa områden. Den finns på alla officiella EU-språk.