Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

12/08/2011

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-SV-C

EU har sett att en förbättrad ekonomisk tillväxt och tillhandahållande av fler och bättre arbeten är en nyckelfaktor vid fattigdomsbekämpning. För att hjälpa till att uppnå detta föreslår Europeiska kommissionen att en europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning etableras. Detta meddelande fastställer de utmaningar som fattigdom och utestängning ger upphov till samt ger en översikt till hur olika politiska strategier bidrar till att minska fattigdom och öka inkludering. Vidare fastställs att antal tillhörande åtgärder samt plattformens utformning och innehåll förklaras. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 2009 - sammanfattning: Social integration, pensioner, vård och omsorg  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-SV-C

Den här broschyren innehåller en sammanfattning av 2009 års gemensamma rapport om socialt skydd och social integration. Broschyren bygger på de nationella strategirapporterna som i stora drag anger de nationella prioriteringarna när det gäller socialt skydd och social integration och presenterar en översikt över de huvudsakliga tendenserna på EU-nivå och nationell nivå inom dessa områden. Den finns på alla officiella EU-språk.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Ett mer sammanhållet samhälle för ett starkare Europa  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-SV-D

Genom EU:s process för socialt skydd och social integrering samordnar och uppmuntrar Europeiska unionen åtgärder från medlemsstaterna som syftar till att bekämpa fattigdom och social utslagning och att reformera de sociala skyddssystemen på grundval av politikutbyte och ömsesidigt lärande. Därigenom utgör den en grund för uppnåendet av unionens strategiska mål om stabil ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och starkare social sammanhållning till 2010.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+